Gerb
Flag

O'zbekiston Davlat gerbi

O'zbekiston gerbi ko'p asrlik milliy va davlat tajribasi va an'analarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. "O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to'g'risida" qonun 1992 yil 2 iyulda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'ninchi sessiyasida qabul qilingan. Gerbning markazida qanotli Humo qushi tasvirlangan - o'zbek mifologiyasida bu baxt va ozodalik timsolidir. O'zbek shoiri Alisher Navoiy Humo qushini barcha tirik mavjudotlarning eng yaxshisi deb tasvirlagan. Gerbning yuqori qismida oktaedr, respublikaning tasdiqlanganligini bildiruvchi ramziy, ichida - yulduzli yarim oy. Quyosh tasviri O'zbekiston davlatining yo'lini yorituvchi, shuningdek, respublikaning betakror tabiiy-iqlim sharoitini aks ettiruvchi yorug'likni anglatadi. Qush ostida tasvirlangan ikki daryo Amudaryo va Sirdaryo bo'lib, ular O'zbekiston hududidan oqib o'tadi. Quloqlar - bu nonning ramzi, O'zbekistonning asosiy boyligini tavsiflovchi ochiq paxta po'stlog'i bor g'o'zapoyalar. Paxta quloqlari va davlat bayrog'ining lentasi bilan o'ralgan paxta qutilari respublikada istiqomat qilayotgan xalqlarning birlashishini anglatadi.

O'zbekiston davlat bayrog'i

1991 yil 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi yangi Davlat bayrog'iga ega bo'ldi. U to'yingan ko'k, oq va yashil ranglarning uchta gorizontal izometrik chizig'idan iborat. Oq chiziq yuqorida va pastda qizil chiziqlar bilan qirrali. Uzunlikning kenglikka nisbati 2: 1. Yuqori ko'k chiziqda oq yarim oy va 12 oq yulduz mavjud. Bayroqning moviy rangi osmon va suvni - hayotning ikkita asosiy manbai. Bundan tashqari, ko'k - bu o'zbeklar yashaydigan turkiy xalqlarning asl rangidir. 14-asrning so'nggi o'n yilligi - 15-asr boshlarida mashhur Temur (Tamerlan) boshqargan poytaxti Samarqanddagi Markaziy Osiyo davlati bayrog'ining rangi ko'k edi. Shunday qilib, ko'k bar respublika hayotining timsoli va tarixiy davomiylik belgisidir. Bayroqning oq tasmasi respublika aholisi uchun an'anaviy tinchlik timsolidir, yaxshi sayohat qilish istagi (fikrlar va harakatlarning axloqiy pokligi). Yashil - bu tabiatning rangi, yangi hayot (Navro'z) va unumdorlik. Bundan tashqari, yashil rang Islomning rangidir. Uning paydo bo'lishi uzoq tarixga ega bo'lib, O'rta Osiyo VIII asrda A.D. Frantsiyadan Xitoygacha cho'zilgan Arab xalifaligining bir qismi bo'ldi. Yuqoridagi va pastdagi o'rta (oq) chiziq bilan qoplangan qizil chiziqlar har bir tirik organizmning hayotiyligini ta'kidlaydi. Bu kuch bizning yaxshi, pok fikrlarimizni abadiy osmon va erdagi haqiqiy harakatlar bilan bog'laydi. Bundan tashqari, odamlar bu ikki chiziqni "qon tomirlari" deb hisoblashadi - Amudaryo va Sirdaryo. O'zbekiston bayrog'idagi yosh hilol yangi tug'ilgan mustaqil musulmon respublikasining ramzi sifatida qabul qilinadi. Barcha millatlar bayrog'idagi 12 yulduz bulutsiz osmonning ramzi sifatida qabul qilingan. Tiniq osmon - tinchlik, yorug'lik, farovonlik. 12 yulduzning ulug'lanishi bahorning boshlanish vaqti bo'lgan Navro'zdan boshlangan quyoshli yilni eslatadi. Ushbu taqvimning barcha oylarining nomlari (Hamal, Sovr, Javza, Saraton, Asad va boshqalar) bir vaqtning o'zida osmondagi 12 burj burjining nomidir. Shuni ta'kidlash kerakki, 12 yulduzning ramziyligi diniy mazhablar va sezgi bilan hech qanday aloqasi yo'q. XV asr davlat arbobi va olimi va astronomi Ulug'bekning yulduzlar katalogiga ko'ra, yil davomida Quyoshning ufqda harakatlanishi 12 ta yulduzning joylashuvi bilan aniqlanadi. O‘zbekistonda 12 yillik quyosh aylanishi Muchal deb nomlangan. Sharq faylasuf olimlarining fikriga ko'ra, 12 raqami inklyuziya va mukammallikning belgisidir. Biz yashayotgan dunyo 4 unsurdan iborat, deb taxmin qilinadi: er, havo, suv va olov, uchta balandlikda: erda, osmonda va osmon bilan er o'rtasida. Uchta darajaga ko'paytirilgan 4 element 12 raqamini beradi, shu bilan hayot davom etayotgan butun koinotni qamrab oladi. Shu sababli, bayroqdagi 12 yulduzni qamrab olish va mukammallikni ramziy istak deb tushunish kerak. Faylasuf Mirsand Barakning ko'rsatmalari va taniqli tarixchi Xondemirning yozuvlari, shuningdek, davlatni boshqarishda davlat arboblari tomonidan boshqarilishi kerak bo'lgan 12 eng muhim qoidalar haqida gapiradi: rostgo'ylik, adolat, ixtiloflarga, bag'rikenglik, axloq, sadoqat va boshqa insoniy fazilatlar.

O'zbekiston Respublikasining madhiyasi

O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining matni va musiqasi O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 10 dekabrdagi 768-XII-sonli "O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to'g'risida" gi Qonuni bilan tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi O'zbekiston Respublikasining davlat suvereniteti timsolidir. O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasini chuqur hurmat qilish - O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining vatanparvarlik burchidir.

Musiqasi - Mutal Burxonov
So'zi - Abdulla Oripov

Серқуёш, ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Naqorat:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол машъали, тинчлик посбони,
Ҳақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Naqorat:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

1
2
3

Ҳисоботлар

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шаклЎлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номиСатр кодиҲисобот даври бошигаҲисобот даври охирига
1234
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)0101228673818.04
Эскириш суммаси (0200)011743349400.24
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)0120485324417.8
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400)020221766556685.23
Амортизация суммаси (0500)021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)0220221766556685.23
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)03000
Қимматли қоғозлар (0610)040
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)050
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)090
Капитал қўйилмалар (0800)100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)1300222251881103.03
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)1400129811191.05
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)150129811191.05
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)160
Тайёр маҳсулот (2800)170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)180
Келгуси давр харажатлари (3100)190
Кечиктирилган харажатлар (3200)200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)21001087015023.6
шундан: муддати ўтган*211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)2201075864949.6
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)260
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)27011150074
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)280
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)310
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:32001397072472.68
Кассадаги пул маблағлари (5000)3301397072472.68
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)340
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)360
қисқа муддатли инвестициялар (5800)370
Бошқа жорий активлар (5900)380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)39002613898687.33
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)4000224865779790.36
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300)410223517419757
Қўшилган капитал (8400)420
Резерв капитали (8500)430
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)450
Мақсадли тушумлар (8800)4601220424965.15
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)4800224737844722.15
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)49000
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)49100
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)6000127935068.21
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)6010127935068.21
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)61055439883.99
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)660
Олинган бўнаклар (6300)670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)68020153593.23
Суғурталар бўйича қарз (6510)6908215446.59
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)7004120517.61
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)72040005626.79
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)760
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)7700127935068.21
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)7800224865779790.36
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумотЎлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номиСатр кодиҲисобот даври бошигаҲисобот даври охирига
1234
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)790
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)800
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)810
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)820
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)830
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)840
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)850
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)860
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)870
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)880
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)890
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)900
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)910
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)920
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади
РаҳбарКУРБОНОВ МАДАМИНЖОН ТУРСУНОВИЧ
Бош ҳисобчиУСМОНОВ БЕХЗОД АБДУРАХИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова,
ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209
Молиявий натижалар тўгрисида хисобот - 2-сонли шакл
2020 йил 1 чорагиКоды
БхУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилотАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZSUVQURILISH"КТУТ бўйича27916276
ТармоқПромышленностьХХТУТ бўйича
Ташкилий-ҳуқуқий шаклиТхШТ бўйича153
Мулкчилик шаклиГосударственнаяМШТ бўйича144
Вазирлик, идора ва бошқаларПредприятия,учреж-ные отдельными граж-миДБИБТ бўйича
Солиқ тўловчининг идентификацион рақамиСТИР305642044
ҲудудТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР туманиМхОБТ1726277
МанзилLABZAK KO`CHASI, 1-A-UYЖўнатилган сана25.04.2020
Ўлчов бирлиги, минг сўмқабул қилинган сана
Такдим қилиш муддати27.04.2020
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шаклЎлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номиСатр кодиЎтган йилнинг шу давридаҲисобот даврида
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
123456
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум010xx
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи020xx
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)0300000
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:040x0x588575034.85
Сотиш харажатлари 050xx
Маъмурий харажатлар060xx412668864.6
Бошқа операцион харажатлар 070xx175906170.25
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари080xx
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари090xx
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)100000588575034.85
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:1100x588575034.85x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120xx
Фоизлар шаклидаги даромадлар130xx
Молиявий ижарадан даромадлар140xx
Валюта курси фарқидан даромадлар150xx
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари160x588575034.85x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:170x0x0
Фоизлар шаклидаги харажатлар180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар190xx
Валюта курси фарқидан зарарлар200xx
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар210xx
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)2200000
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)2400000
Фойда солиғи250xx
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар260xx
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)2700000
БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Ўлчов бирлиги, минг сўм
Кўрсаткичлар номиСатр кодиҲисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланадиҲисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи280
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи29046498570.3226344977.09
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар291391566.69186723
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи300
Қўшилган қиймат солиғи310
Акциз солиғи320
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ330
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ340
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ3501848818488
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи3601113158611131586
Ягона солиқ тўлови370
Ягона ер солиғи380
Қатъий белгиланган солиқ390
Бошқа солиқлар400
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар410
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар420
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар430
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига
суғурта бадаллари
44046988067.838772621.21
Импорт бўйича божхона божи450
Маҳаллий бюджетга йиғимлар460
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар470
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)480104636712.1276267672.3