Gerb
Flag

O'zbekiston Davlat gerbi

O'zbekiston gerbi ko'p asrlik milliy va davlat tajribasi va an'analarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. "O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to'g'risida" qonun 1992 yil 2 iyulda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'ninchi sessiyasida qabul qilingan. Gerbning markazida qanotli Humo qushi tasvirlangan - o'zbek mifologiyasida bu baxt va ozodalik timsolidir. O'zbek shoiri Alisher Navoiy Humo qushini barcha tirik mavjudotlarning eng yaxshisi deb tasvirlagan. Gerbning yuqori qismida oktaedr, respublikaning tasdiqlanganligini bildiruvchi ramziy, ichida - yulduzli yarim oy. Quyosh tasviri O'zbekiston davlatining yo'lini yorituvchi, shuningdek, respublikaning betakror tabiiy-iqlim sharoitini aks ettiruvchi yorug'likni anglatadi. Qush ostida tasvirlangan ikki daryo Amudaryo va Sirdaryo bo'lib, ular O'zbekiston hududidan oqib o'tadi. Quloqlar - bu nonning ramzi, O'zbekistonning asosiy boyligini tavsiflovchi ochiq paxta po'stlog'i bor g'o'zapoyalar. Paxta quloqlari va davlat bayrog'ining lentasi bilan o'ralgan paxta qutilari respublikada istiqomat qilayotgan xalqlarning birlashishini anglatadi.

O'zbekiston davlat bayrog'i

1991 yil 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi yangi Davlat bayrog'iga ega bo'ldi. U to'yingan ko'k, oq va yashil ranglarning uchta gorizontal izometrik chizig'idan iborat. Oq chiziq yuqorida va pastda qizil chiziqlar bilan qirrali. Uzunlikning kenglikka nisbati 2: 1. Yuqori ko'k chiziqda oq yarim oy va 12 oq yulduz mavjud. Bayroqning moviy rangi osmon va suvni - hayotning ikkita asosiy manbai. Bundan tashqari, ko'k - bu o'zbeklar yashaydigan turkiy xalqlarning asl rangidir. 14-asrning so'nggi o'n yilligi - 15-asr boshlarida mashhur Temur (Tamerlan) boshqargan poytaxti Samarqanddagi Markaziy Osiyo davlati bayrog'ining rangi ko'k edi. Shunday qilib, ko'k bar respublika hayotining timsoli va tarixiy davomiylik belgisidir. Bayroqning oq tasmasi respublika aholisi uchun an'anaviy tinchlik timsolidir, yaxshi sayohat qilish istagi (fikrlar va harakatlarning axloqiy pokligi). Yashil - bu tabiatning rangi, yangi hayot (Navro'z) va unumdorlik. Bundan tashqari, yashil rang Islomning rangidir. Uning paydo bo'lishi uzoq tarixga ega bo'lib, O'rta Osiyo VIII asrda A.D. Frantsiyadan Xitoygacha cho'zilgan Arab xalifaligining bir qismi bo'ldi. Yuqoridagi va pastdagi o'rta (oq) chiziq bilan qoplangan qizil chiziqlar har bir tirik organizmning hayotiyligini ta'kidlaydi. Bu kuch bizning yaxshi, pok fikrlarimizni abadiy osmon va erdagi haqiqiy harakatlar bilan bog'laydi. Bundan tashqari, odamlar bu ikki chiziqni "qon tomirlari" deb hisoblashadi - Amudaryo va Sirdaryo. O'zbekiston bayrog'idagi yosh hilol yangi tug'ilgan mustaqil musulmon respublikasining ramzi sifatida qabul qilinadi. Barcha millatlar bayrog'idagi 12 yulduz bulutsiz osmonning ramzi sifatida qabul qilingan. Tiniq osmon - tinchlik, yorug'lik, farovonlik. 12 yulduzning ulug'lanishi bahorning boshlanish vaqti bo'lgan Navro'zdan boshlangan quyoshli yilni eslatadi. Ushbu taqvimning barcha oylarining nomlari (Hamal, Sovr, Javza, Saraton, Asad va boshqalar) bir vaqtning o'zida osmondagi 12 burj burjining nomidir. Shuni ta'kidlash kerakki, 12 yulduzning ramziyligi diniy mazhablar va sezgi bilan hech qanday aloqasi yo'q. XV asr davlat arbobi va olimi va astronomi Ulug'bekning yulduzlar katalogiga ko'ra, yil davomida Quyoshning ufqda harakatlanishi 12 ta yulduzning joylashuvi bilan aniqlanadi. O‘zbekistonda 12 yillik quyosh aylanishi Muchal deb nomlangan. Sharq faylasuf olimlarining fikriga ko'ra, 12 raqami inklyuziya va mukammallikning belgisidir. Biz yashayotgan dunyo 4 unsurdan iborat, deb taxmin qilinadi: er, havo, suv va olov, uchta balandlikda: erda, osmonda va osmon bilan er o'rtasida. Uchta darajaga ko'paytirilgan 4 element 12 raqamini beradi, shu bilan hayot davom etayotgan butun koinotni qamrab oladi. Shu sababli, bayroqdagi 12 yulduzni qamrab olish va mukammallikni ramziy istak deb tushunish kerak. Faylasuf Mirsand Barakning ko'rsatmalari va taniqli tarixchi Xondemirning yozuvlari, shuningdek, davlatni boshqarishda davlat arboblari tomonidan boshqarilishi kerak bo'lgan 12 eng muhim qoidalar haqida gapiradi: rostgo'ylik, adolat, ixtiloflarga, bag'rikenglik, axloq, sadoqat va boshqa insoniy fazilatlar.

O'zbekiston Respublikasining madhiyasi

O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining matni va musiqasi O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 10 dekabrdagi 768-XII-sonli "O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to'g'risida" gi Qonuni bilan tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi O'zbekiston Respublikasining davlat suvereniteti timsolidir. O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasini chuqur hurmat qilish - O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining vatanparvarlik burchidir.

Musiqasi - Mutal Burxonov
So'zi - Abdulla Oripov

Серқуёш, ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Naqorat:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол машъали, тинчлик посбони,
Ҳақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Naqorat:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

1
2
3

Юридик мақом

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ АГЕНТЛИГИНИНГ 8к-ПО-СОНЛИ БУЙРУҒИ БИЛАН «ЎЗСУВҚУРИЛИШ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИЛГАН

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли институционал ислоҳотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш, сув ресурсларини бошқариш тамойиллари ва тизимини такомиллаштириш борасида чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар мазкур соҳада бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш асосида сув хўжалиги инфратузилмасини янада яхшилашни талаб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 октябрдаги  “Сув ресурсларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш  чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4486-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2019 йил 27 декабрдаги 8к-ПО-сонли буйруғи билан “Ўзсувқурилиш” акциядорлик жамияти ташкил қилинди. Янгидан ташкил этилаётган “Ўзсувқурилиш” АЖ таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятлари ўзгартирилаётган “Ўзсувқурилиштаъминот” республика бирлашмаси таркибидаги давлат унитар корхоналарининг шартномалари, ҳуқуқлари ва мажбуриятлари бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланиши, “Ўзсувқурилиш” АЖ устав капитали қайта ташкил этилаётган “Ўзсувқурилиштаъминот” республика бирлашмасининг мол-мулкларини қолдиқ қийматида, шунингдек, ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамиятлардаги давлат улушини ўтказиш ҳисобига шакллантирилди.

“Ўзсувқурилиш” АЖ устав капиталидаги акциялар давлат пакети бўйича акциядор функцияларини Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги амалга оширади;

“Ўзсувқурилиш”АЖнинг устав капитали 223 982 825 000 (Икки юз йигирма уч миллиард тўққиз юз саксон икки миллион саккиз юз йигирма беш минг) сўм миқдорида тасдиқланди.

Асосий фаолият турлари.

  • таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятларнинг фаолиятини мувафиқлаштириб бориш, уларнинг моддий-техник базасини ривожлантириб борилишини таъминлаш;
  • пудрат ишларини бажарилишида инновация жорий этилишини, замоновий ва энергия тежовчи технологиялардан ҳамда янги турдаги қурилиш материалларидан самарали фойдаланиш;
  • таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятлари томонидан тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан қурилиш ишлари якунланган объектларни яхлит ҳолда буюртмачига белгиланган муддатда ва сифатли топширилишини ташкил этиш;
  • суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича ирригация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш, туманлараро ва хўжаликлараро коллекторлар ҳамда бошқа мелиорация объектларини таъмирлаш ва тиклаш, авария-тиклаш ва бошқа кўзда тутилмаган қурилиш-монтаж ишларида таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятлари иштирокини ташкил этиш;
  • жамият таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятларининг статистик, бухгалтерия ва молиявий ҳисоботларини таҳлил қилиб бориш;
  • жамият таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятларининг молиявий фаолиятини таҳлил қилиш, бажарилган ишлари учун молиялаштирилган маблағларидан самарали ва мақсадли фойдаланишни ташкил этиш ҳамда доимий мониторингини олиб бориш;
  • жамият таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятларининг дебитор ва кредитор қарздорликларини, шу жумладан, иш ҳақи, солиқ ва бошқа қарздорликлар ўз муддатларида қопланишини назорат қилиш;
  • бухгалтерия, тезкор ва статистика ҳисобини юритади, тасдиқланган шаклларга мувофиқ фаолият турлари бўйича ҳисоботларни белгиланган тартибда тегишли органларга тақдим этади ҳамда уларни ишончлилиги учун жавоб беради;
  • таъсисчилигидаги масъулияти чекланган жамиятларининг материал-техник ресурсларни, электроэнергиясини, ёқилғи-мойлаш материалларини оқилона ва тежамкорлик билан ишлатиш юзасидан тадбирларни амалга оширилишини ташкиллаштириш;